WIE ZIJN WIJ ?

een boeiend team

De Stichting Yoors - Yoors Foundation wordt gevormd door een team van mensen dat jeugdige nieuwsgierigheid en techniciteit koppelt aan doorleefde kennis en ervaring.  Wat de ene weet; kan de ander op vakkundige wijze wereldkundig maken, quod erat demonstrandum.

Zowel een oudere generatie als een jonger team van kunstenaars, kunsthistorici, belangstellenden, instellingen, historici, sociologen, vredesactivisten, mensen actief in de vrouwenbeweging, economisten en studenten allerlei richtingen.  Een team van maatschappelijk betrokken mensen uit het onderwijs, bedrijfsleiders, arbeiders en bedienden, wetenschappers, vredesactivisten, humanisten en gelovigen.

Wij willen rond 5 themavelden acties ontwikkelen in de Lage Landen (Vlaanderen, Nederland en Brussel als hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden.

De vijf themavelden waar u kan van genieten of waaraan u kan deelnemen in hun ontwikkeling zijn de volgende:

+ symboliek in de kunst van alle tijden

 + diversiteit in de glaskunst; en glas-in-lood

 + wandtapijtkunst en textiel

 + conflict in de kunst,  en kunst(en) voor vrede

 + culturele diversiteit in de Nederlandse Taal & Europese integratie
Wat ons bindt binne de YOORS FOUNDATION , is ook belangstelling voor het gedachtegoed van vrede en uitwisseling tussen culturen en volkeren.

De Stichting is ontstaan vanuit het gedachtegoed van het kunstenaarsgezin YOORS-PEETERS te Antwerpen, en heeft ook aandacht voor het patrimonium binnen het gezin Yoors-Peeters.

We  nemen op een bescheiden maar ambitieuze manier deel aan internationale netwerken en hebben belangstelling voor ontwikkeling in het Zuiden. Momenteel wordt er gezien wat kan gedaan worden op het vlak van culturele samenwerking met groepen in Kongo (RDC).

De Stichting werd opgericht in 1979 door August Vanistendael, Minister van Staat. Hij was ook de oprichter van de internationale Christeljke Arbeidersbeweging. Onder zijn leiding als voorzitter van de Stichting werd de Foundation verruimd tot het gedachtegoed van het hele gezin Yoors-Peeters en ook tot aandacht voor het oeuvre van zoon Jan Yoors, tapijtwever, humanist, werelburger, en zigeunerkenner. Jarenlang was Geertje Van Cauweaert, uit Antwerpen de Secretaris van de Stichting, tot zij de fakkel heeft doorgegeven aan dr. Guy Magnus als gedelegeerd-bestuurder van de Stichting.

De Stichting wordt geleid via een jaarlijks bijeenkomende Algemene Vergadering met een beperkt aantal leden. De laatste Algemene Vergadering had plaats te Brussel op  31 Mei 2007. Tot nieuwe voorzitter werd verkozen: Prof em. dr. Jean Van Houtte, ererector van UFSIA (Universiteit Antwerpen). Daarbij werd  de vernieuwde oriëntatie en het werken met 5 themavelden  goedgekeurd.
 
Leden van de Algemene Vergadering (dd. 31 Mei 2007)
van het Genoootschap Stichting Yoors - Yoors Foundation zijn:
 
Karl Scheerlinck,
archivaris en docent KULeuven

Annemarie De Pauw
,
restauratrice em. Klassieke Meesters;

Willy Juwet,
voormalig directeur-generaal Kunst van het Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaamse Regering);

Aimé Caeckelberg
,
directeur van DISOP en voorzitter van
Samenwerking en Solidariteit, Brussel;

Marc Galle
, (+2007)
vroeger-Minister van Cultuur in de Vlaamse Regering;

Lydia Schoonbaert
,
voormalig conservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen KMSK-A

Leen Van Dijck
,
conservator van het Archief en Museum van
Vlaams Cultuurleven te Antwerpen (AMVC-Letterenhuis);

Jean Van Houtte
,
ere-rector van de UFSIA (Universiteit Antwerpen)

Beatrix Yoors, (+2007)
dochter van Eugeen Yoors en Magda Peeters;

Guy Magnus
,
geneesheer-hygiënist en  oud voorzitter van de Vlaamse Artsen voor Milieu en Maatschappij  (AvMM)De Leden en animatoren van werkgroepen wordt later op de web site bekend gemaakt.

Aan het Tijdschrift YOORS MAGAZINE werken de volgende mensen mee als resultaat van de Yoors Werkgroep 2002-2005. De redactie wordt in de loop van 2008 uitgebreid tot  de hele Lage Landen en erbuiten.

Algemene Leiding

Guy Aloïs Magnus

Redactie & Advies

Marleen Watzeels, Karl Scheerlinck, Antoon Vermeylen, Hermina Horvath, Anne-Marie De Pauw, Aimé Caekelberg, Richard Dargan (London), Guy Aloïs Magnus, Jean-Emile Driessens, Jan Van Damme, Jean Van Houtte, Willy Juwet, Marc Galle (+), Roger Haest, Marc Mees Patrick de Jaeger, Joost Caen, Griet Claerhout, Beatrix Yoors, Leen Watzeels, Griet Claerhout, Marc Kennes

Lay-out & Eindredactie

Guy Magnus & Griet Claerhout

 
Correcties, Druk & Verzending

Griet Claerhout & Marc Kennes

 
Informatica & Telematica:

Brice De Bruyne

 
Beheer & Ondersteuning Website &  e-Flash:

Kobe LenjouWIL JE MEEWERKEN AAN EEN OF ANDER THEMA OF HEB JE VAARDIGHEDEN IN EEN OF ANDER TECHNISCH DOMEIN, AARZEL DAN NIET OM ONS TE VERVOEGEN. WE VORMEN EEN LEUKE GEZELLIGE PLOEG DIE WERKT AAN VERNIEUWDE IDEEËN EN VORMGEVING. Wij komen slechts enkele malen samen per jaar, meestal in het kader van het Culureel Consulaat Project te Antwerpen (Achter een Façade in de bekende belle époque wijk Zurenborg)


© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1