Steun onze projecten

word donateur of milde schenker !Het doel dat de Foundation  nastreeft, moge duidelijk blijken uit deze nieuwe website in uitbouw, én uit de Yoors Flash, onze Newsletter (zie hier voor meer informatie), maar ook uit het driemaandelijks FLASH MAGAZINE : De Stichting - Foundation wil  niet alleen de naam en faam van Eugeen Yoors en de zijn gezin hoog houden, maar ook een verbreding en verdieping bewerkstelligen van de waarden waarvoor deze familie borg stond. Daarbij gaat ook aandacht naar andere kunstenaars en naar creatieve projecten in een multiculturele wereld. Dat  was de wens van het gezin.

Onze ultieme betrachting is een zo groot mogelijke professionalisering van de Stichting: wij zouden ons gezamelijk en gemeenschappelijk geesteskind graag zien groeien en bloeien tot een volwassen product met nog betere kwaliteit.  En U kan ons daarin steunen.

Maar zoals het spreekwoord in grootmoeders tijd reeds zei: koken kost geld, en een knaap opvoeden is ook niet bepaald gratis. En wij ontvangen op dit ogenblik geen enkele subsidie .

Indien het werk van de Foundation / Stichting de doelstellingen, en/of de doelgroepen van de Stichting u aanspreken, aarzel dan niet om een stap te zetten en geldelijk één onzer activiteiten te steunen: u kan daarbij ook kiezen. Maar ook inhoudelijk kan u  ons steunen.    
    1. Yoors Flash Magazine
        (neem een abonnement, plaats en advertentie... of schrijf zelf een artikel...)
    2. Bijdrage voor de verzorgde Uitgave van het Handboek bij het Eerste Yoors Foundation
        Colloquium "Brandpunt Yoors"  (te verschijnen 2006: budget 6000 €))
    3. Bijdrage voor het tweede Yoors Foundation Colloquium over de Invloed van de         
        Prerafaëlieten op de Kunst in de Lage Landen (budget 10.000 €)
   4.  Inventarisatie en archivering van het indrukwekkend Kunstpatrimonium Eugee Yoors.
        Dat zal gebeuren in samenwerking met enkele instellingen en musea,
       professionalisering van het secretariaat en technische infrastructuur. U kent misschien         mense en jongeren die als vrijwilliger mee willen werken.
     
Maak een keuze en aarzel vooral niet ons te contaceren: één en ander kan altijd besproken worden, en gepersonaliseerd worden volgens uw wensen.  Bel of schrijf vandaag nog. U kan bellen op het nummer 03/230.9232.

Contact: klik hier.


© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1