nieuwe en recente publicaties

Kunstboek

Christus Koningkerk te Antwerpen en haar glasramen

In 2005 bestond de Christus Koningkerk vijfenzeventig jaar. Zij werd oorspronkelijk gebouwd voor de afdeling "Oude Vlaamsche Kunst" tijdens de wereldtentoonstelling van 1930. Samen met de school van de Pestalozzistraat en de beide bruggen over de Mastvest is zij één van de weinige restanten van deze voor Antwerpen belangrijke manifestatie.

In de lijn van de oorspronkelijke bestemming van het gebouw (de laatste kathedraal van Antwerpen) werd er een werkgroep opgericht om een kunstboek uit te geven over de wereldtentoonstelling van 1930, het ontstaan van de wijk en de kerk en vooral de glasramen van dit prachtig kerkgebouw. Het is inderdaad een rijke en unieke verzameling van moderne glazenierskunst in Vlaanderen die meer onder de aandacht dient gebracht te worden. Het is een rijkdom niet enkel voor onze eigen stad maar ook ver daarbuiten. De publicatie van dit kunstboek is voorzien op woensdag 13 mei 2007.

 

De kostprijs van dit kunstboek zal 40,00 Eur bedragen. Wij bieden geïnteresseerden thans reeds de mogelijkheid om  in de tekenen tegen de prijs van 35,00 Eur. Bij aankoop van meer dan 10 exemplaren is de aankoopprijs 33,00 Eur per exemplaar. Indien u één of meerdere exemplaren tegen deze gunstvoorwaarde wil bestellen vul dan ten spoedigste onderstaande strook in en stort het overeenkomende bedrag op rekeningnummer 035-1605096-78 met vermelding "Kunstboek"

 Werkgroep Kunstboek

……………………………………………………………………………………………………………………….

Onderstaande strook te zenden naar:

Werkgroep "Kunstboek." Louis Straussstraat 1, 2020 Antwerpen

De heer/mevrouw…………………………………………………………….

Adres………………………………………………………….Tel.: ……………………….

Schrijft in voor…….exemplaar(en) aan de prijs van 35,00 Eur / 33,00 Eur per exemplaar en stort het overeenstemmende bedrag van ……… Eur op rekening 035-1605096-78 met vermelding "Kunstboek"

Eugeen Yoors - Oorlogsgetuige 1914-1918

redacteurs en auteurs:
Jan Dewilde, Guy Magnus,
Annick Vandenbilcke


een co-productie van
In Flanders Fields Museum, Ieper
&
Yoors Foundation,  Antwerpen


te bestellen:
Yoors Foundation – Stichting Yoors: Postbus 97 te 2600 Antwerpen-Berchem 1
U kan ook bestellen per e-mail via YoorsFoundation@skynet.be.

75 jaar Sint-Lievenscollege te Antwerpen

Tussen 1930 en 1950 tekende Eugeen Yoors voor enkele beeldbepalende brandglasramen in de Christus-Koningkapel van het nu jarige Sint-Lievenscollege te Antwerpen. De liefhebbers van zijn œuvre kunnen we zeker deze nieuwe wetenschappelijk onderbouwde en fraai vormgegeven publicatie aanraden.

Historiek van een schoolpatrimonium

75 jaar geleden werd aan de Kasteelpleinstraat een bijzonder schoolcomplex opgetrokken. Industrieel Lieven Gevaert betaalde en, Jozef Van Herck, eerste directeur en kunstminnend aristocraat, inspireerde de fraaie aankleding. Zijn geprivilegieerde contacten met jonge kunstenaars uit de Pelgrim-beweging leidden tot een uniek Gesamtkunstwerk.

De school was modern, zelfs revolutionair van opzet maar bewaakte wat graag haar band met de traditie. Zo leest ook haar architectuur: moderne elementen wedijveren met stijlkenmerken die het rijke Vlaamse verleden oproepen. Er was het bioscoopachtige art-decostucwerk van de kapel naast heiligenbeelden aan de voorgevel, die ons herinneren aan onze middeleeuwse kathedralen en stadhuizen. De Pelgrim-beweging streefde immers naar een heropleving van de Vlaamse kunst, op christelijke leest geschoeid. Het college beoogde dan weer een emancipatie van het Vlaamse volk. Het is dus niet verwonderlijk dat ze elkaar bondgenoten werden.

Het kunstboek brengt het bij momenten spannende relaas van de opbouw. Men stond voor tal van technische uitdagingen. En men moest keuzes maken: over liften en dakspeelplaatsen voor leerlingen, daktuinen voor leraren, over de voorgevel ook. Uiteindelijk mag Jef Huygh de voorgevel, het visitekaartje van de school, tekenen en ontfermt Flor Van Reeth zich over de interieurs.

De school werd echter slachtoffer van haar eigen succes. De gebouwen waren voorzien op 500 jongens maar in 1962 zochten er al 1422 een plaats. Het kunstboek reconstrueert de koortsachtige zoektocht naar nieuwe gronden, lokalen, gebouwen…, die uiteindelijk leidde tot de spectaculaire facelift. In de economisch welvarende jaren ’60 hield de modernistische geest velen in de greep: het oude werd verguisd, het nieuwe verheerlijkt. Het functionalisme dicteerde zijn wetten, ook aan de beleidsmakers en intelligentsia van het college.

Om het plaatsgebrek op te lossen, gingen eerst die ruimten voor de bijl, waar men een meer efficiënt en progressief programma wilde schrijven. Zo hoopte de school zich opnieuw op de kaart van de geseculariseerde maatschappij te zetten. Enkel door financiële beperkingen bleef het gebouw met feestzaal en kapel overeind. De feestzaal herrees weliswaar als het Sint-Lievenszwembad, en alleen de brandglasramen van Eugeen Yoors herinneren nog aan de kapel van weleer. De desacralisering deed menigeen in de boze pen kruipen. Een meerderheid kon zich echter vinden in die omvorming tot polyvalente zaal, ook al gebeurde die zonder respect voor de waardevolle architectuur. Enkele jaren later veranderden nieuwe ramen grondig het uitzicht van de oudste gebouwen. Zelfs de voorgevel bleef daarbij niet gespaard.

Pas in 1995 werd de school als monument beschermd. Dat vormde de aanzet tot de restauratie van de brandglasramen van Yoors. Vandaag investeert de school, naar aanleiding van haar 75ste verjaardag, in de restauratie van het voorgebouw met de imposante historisch waardevolle voorgevel.

Dat is echter verre van vanzelfsprekend. Het aanpassen van de infrastructuur aan de wisselende pedagogische noden kost handenvol geld. Immers, net als in de jaren ’50 en ’60 groeit het Sint-Lievenscollege sterk. Via fusies en aankoop groeide het patrimonium de jongste jaren spectaculair aan. En jawel: ook die gebouwen zijn vaak pareltjes, die speciale aandacht verdienen.

het kunstboek sint-lievens

Het kunstboek beperkt zich niet tot het ‘moedergebouw’ aan de Kasteelpleinstraat. Ook de voormalige stadsschool aan de Kapucinessenstraat van Pieter Dens, de campus Tabakvest (voorheen Mère Jeanne-instituut) van Ernest Pelgrims en de campus Amerikalei (voorheen Instituut Onze-Lieve-Vrouw) van Frans Baeckelmans komen aan bod. Telkens wordt de ontstaans- en bouwgeschiedenis belicht en wordt gefocust op de interessantste onderdelen (voorgevel, kapel...). Het kunstboek brengt dat allemaal in kaart d.m.v. honderden, grotendeels nooit voorheen gepubliceerde plannen, tekeningen, foto’s. Zo ziet u hoe het college was en is maar ook: hoe het nooit geworden is. Alle kunstwerken worden van duiding en commentaar voorzien. Biografieën van de betrokken architecten, beeldhouwers, schilders of glazenier en een uitgebreid voetnotenapparaat vergroten de praktische bruikbaarheid.

practisch :

Auteur: Karl Scheerlinck (archivaris Sint-Lievenscollege) - 200 pagina’s - 24 x 20 cm - vier kleuren - fraaie vormgeving - 25 euro - te verkrijgen op de receptie van het college, Kasteelpleinstraat 31, of door overschrijving van 25 + 5 euro verzendingskosten op 419-8044001-13.


Klik hier voor informatie en intekenmodaliteiten

Wie belang stelt in nog andere aspecten van het jarige Sint-Lievenscollege, verwijzen we naar de drie andere publicaties, die apart of samen met Het kunstboek in een mooi foedraal verkrijgbaar zijn: Het oud-leerlingenboek (350 pp), Het geschiedenisboek (260 pp), De dvd-documentaire (62’).

Nog te verkrijgen zolang voorraad strekt

Stichting Yoors - Yoors Foundation

De volgende publicaties van de Stichting Yoors – Yoors Foundation of in het kader van het yoors erfgoed zijn nog beschikbaar.

Telkens staat de kostprijs vermeld met inbegrip van administratie- en verzendings¬kosten. Leden van het Yoors Netwerk en abonnees op het YOORS MAGAZINE krijgen een belangrijke reductie. De eerste drie publicaties nog maar beperkt in voorraad. Zij kunnen geleverd worden zolang de voorraad strekt.

Eugeen Yoors,
schilder en glazenier

Catalogus met reproducties van de eerste tentoonstelling van de Stichting Eugeen Yoors aan de Academie van Antwerpen, 1979. Uitgegeven door het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Deze publicatie bevat bijdragen van August Vanistendael, minister van Staat, Frans Eykans, priester, en Jos Boven, journalist.

Leden Yoors Netwerk: 12 €
Niet-Leden Yoors Netwerk: 15€

Geen blijvende stad
No lasting city

Dirk W. van Leeuwen
Beatrix Yoors
Geen Blijvende Stad – No lasting City;
Ora & Labora, Vrouwenpolder, Antwerpen, London, 1995

Publicatie naar aanleiding van de afscheidstentoonstelling georganiseerd door de St Boniface Church in Antwerpen. De publicatie bevat ook een biografie van Eugeen Yoors en Magda Peeters/

Leden Yoors Netwerk: 10€
Niet-Leden Yoors Netwerk: 12 €

Die andere Eugeen Yoors,
invloed van de pre-rafaëlieten

Die andere Yoors, een brochure van het Kasteel van Gaasbeek en de Yoors Foundation, uitgegeven ter gelegenheid van “Kerst op het Kasteel” en de 30ste verjaardag van het overlijden van de kunstenaar (1975-2005), is nu herdrukt. De tweede druk is te bekomen voor 10 € voor leden en 12 € voor niet-leden van het Yoors Netwerk, administratie en verzending inbegrepen (Yoors Foundation, 2006).

Leden Yoors Netwerk: 10 €
Niet-Leden Yoors Netwerk: 12 €
*

Eugeen Yoors,
oorlogsgetuige 1914-1918

Vierkleurendrukpublicatie naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in het In Flanders Fields Museum te Ieper in de loop van 2005 en 2006. Deze tentoonstelling sluitte een reeks af waartoe ook werk behoorde van KATE KOLWITZ, EUGEEN VAN MIEGHEM, MAURICE LANGASKENS e.a.

Leden Yoors Netwerk: 20 €
Niet-Leden Yoors Netwerk: 25 €
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1