VANUIT SINT-MARTENS-LATEM

van metafysica tot het verstilde leven eindelijk in Antwerpen


FONS ROGGEMAN OVER HET LEVEN


De Yoors Foundation - Stichting Yoors - Fondation Yoors heeft het genoegen u te melden dat een uitzonderlijke expositie van Fons Roggeman plaats vindt in het expositiecentrum Elzenveld,  van het Stedelijk Sociaal Centrum OCMW te Antwerpen.

Indien U vrij bent, kan u ook met plezier komen naar de vernissage die plaats vindt op vrijdag 7 mei 2010 om 20.00u. De vernissage heeft plaats in het auditorium Marquis, Lange Gasthuidstraat 45, ingang B te 2000 Antwerpen.


Verwelkoming:

Jacques De Haes, Afgevaardigd Bestuurder- Beheerder Elzenveld

Artistieke toelichting:

Ernest Van Buynder,
Voorzitter van de Vrienden van het MuHKA.

Yves Van Durme

Pol Van der Plaetsen,
DVD -evocatie


U kan hierna kennis maken met de artist uit Sint-Martens-Latem aan de Leie. Op deze pagina vindt u zeer binnenkort enkele reflecties over de tentoongestelde werken en schilder Fons Roggeman.

De tentoonstelling vindt plaats van 7 mei tot en met 20 juni 2010 in de Zaal Professor Sommé, in de Lange Gasthuisstraat 45, ingang B, 2000 Antwerpen

Open: donderdag tot en met zondag van 12.30 tot 17.30 uur.Welkom bij de Yoors Foundation

Web Site

Yoors002.jpg
 

Welkom op de website van de Yoors Foundation en het Yoors Netwerk!   De website izal geleidelijk aan worden aangepast in de loop van 2010. Kom geregeld eens kijken. Wij wensen u veel plezier en hopen op  uw suggesties.

Gedane zaken...

In 2005 was het precies 30 jaar geleden dat Eugeen Yoors overleed.  In 2005, 30 jaar later, nam de Yoors Foundation de gelegenheid te baat om Eugeen Yoors te vieren. Deze viering bestond uit drie activiteiten: een opmerkelijke expositie in het In Flanders Fields Museum te Ieper met Eugeen Yoors als Oorlogsgetuige 1914-1918; een colloquium "Brandpunt Yoors", in samenwerking met de Universiteit Antwerpen (19 November 2005) en een expositie/event "Kerst op het Kasteel" in het Kasteel van Gaasbeek (17-18 December 2005). Een dynamisch team binnen de Yoors Foundation was hiervoor bijzonder actief. 

2010 een keerpunt... ?

Dat zal meee van u afhangen. Gebrek aan fondsen hebben de mogelijkheden beperkt, na jarenlang inzet van verscheidene mensen binnen en rond de Yoors Foundation. Wij zien nu of een combinatie van activiteiten mogelijk is met andere initiatieven en stichtingen, vanuit het platform dat elders op deze site is voorgesteld.

Heeft u ideeën ?
Bel dan gerust naar het nummer 0486 88 66 38 in België.

Misschien biedt dit mogelijkheden.

Het Yoorsweb Team

Sint Lutgardis Yoors Patrimonium

stijlvolle restauratie te Antwerpen

Het vernieuwende in de glasramen van Yoors


De kerkelijke glaskunst werd sinds de heropleving van de glaskunst rond 1830 gedomineerd door voorbeelden uit het verleden. 19de eeuwse glaskunstenaars referen naar de 16de eeuwse of middeleeuwse glasraamstijlen bij het vervaardigen van hun glasramen. De vernieuwing van de Art Nouveau-glaskunst gaat aan de kerkelijke kunst voorbij.
Vanaf 1918 begint Eugeen Yoors glasramen te ontwerpen. Hij doet dit onafhankelijk van enig dogma met een persoonlijke visie die kadert in een internationaal opkomend expressionisme. Zijn vernieuwende kracht ligt niet enkel in de stijl van zijn ramen maar ook in de wijze waarop zijn lichtcomposities geÔntegreerd deel uitmaken van de architectuur en er soms tegelijk mee tot stand komen.
Naast die artisitieke aardverschuiving voert Yoors ook enkele technische veranderingen door in de glazenierskunst in ons land. Door het doubleren of tripleren van glasstukken bereikt hij een veel intensere diepte in zijn creaties en door het wapenen van het lood kan hij zich veroorloven grotere glasoppervlakken te realiseren, die niet meer door raamconstructies onderbroken worden.
Samen met de artistieke denkbeelden liggen zijn technische oplossingen aan de basis van een uniek glaskunstoeuvre van bijzonder grote omvang.
Glazenier Colpaert heeft bij de realisatie van vele ontwerpen het uitvoerend werk op zich genomen in nauw overleg met Yoors. Vele glasramen werden na realisatie nog bijgewerkt met "koudverf" wat er nogmaals op wijst dat Yoors een welbepaald idee had omtrent kleur- en straalkracht van zijn glasramen.

Eugeen Yoors is ongetwijfeld de belangrijkste vertegenwoordiger van de architecturale glaskunst in de eerste helft van de 20ste eeuw in BelgiŽ.

Beatrix Yoors overleden

eredienst in Katehraal van Antwerpen

De Stichting Yoors - Yoors Foundation meldt het overlijden van Beatrix Yoors, van Britse nationaliteit, vrijdag, 7 december 2007 te Antwerpen. Beatrix is vooral bekend voor het behoud van het gedachtegoed van haar ouders en broer Jan via haar zorgen voor het voortbestaan van de Yoors Foundation - Stichting Yoors, destijds opgericht in 1979 door wijlen Minister van Staat August Vanistendael. Zijzelf was zeer begaan met milieuvriendelijke benaderingen, biologische tuinbouw, concrete tastbare solidariteit en wederzijds respect.

Zij leefde een goed deel van haar leven in Londen en erna in Rye, Engeland. Later leefde zij in Spanje en gaf er Engelse les. Sinds de jaren tachtig draagde zij zorg voor haar moeder Magda Peeters, Vlaamse letterkundige en internationaal pacifiste die reeds in 1918 in een Nederlands dagblad schreef: "Gelijk loon voor gelijk werk voor de Vlaamsche vrouw". Na de Tweede Wereldoorlog geraakte Magda Peeters te Londen waar ook Beatrix woonde, persoonlijk bevriend met Mahatma Gandi.

Beatrix' vader Eugeen Yoors was de vernieuwer van de glaskunst in West-Europa tijdens het interbellum, en ook religieus kunstaaar en symbolist. Zijn meesterwerken staan o.m. in het H. Hart Instituut te Heverlee, Sint-Lievens College en de Sint-Lutgardisschool te Antwerpen, en in kerken van plaatsten als Waterloo, Lubumbashi, en Tessenderlo. Ook glasramen van de Ijzertoren zijn van zijn hand. Het Lord Lansbury Memorial (katholiek socialistisch voorman na WO II) te Londen vereeuwigde ook werk van vader Eugeen Yoors.

Haar broer Jan Yoors is net 30 jaar geleden overleden in Greenwich Village te New York als bekendste XXste eeuwse Vlaamse tapijtwever en als beroemdste roma-zigeunerkenner. Werken hangen o.m. in het Holocaust Museum te Washington en het metroplitan Museum of Fine Arts te New York

Onder impuls van Beatrix Yoors groeide de Yoors Foundation uit tot een bescheiden forum voor de Lage Landen vanuit begrippen als identiteit en diversiteit; en vanuit solidariteit en multiculturaliteit op het raakvlak tussen kunst en maatschappij. Zij werd aan de aarde toevertrouwd na de eredienst in de Kathedraal van Antwerpen op de begraafplaats Schoonselhof, waar ook haar ouders rusten op het Erepark van Kunstenaars.

De uitvaarteredienst had plaats in de Onze Lieve Vrouw Kathedraal te Antwerpen  tussen de stellingen van de Venerabele Kapel. Beatrix Yoors plaatste de stellingen voor het voortbestaan van het gedachtegoed van het gezin waarvan zij deel uitmaakte.

Haar logo en kunst was soberheid en verdraagzaamheid.

Beatrix Yoors 1928 - 2007

haar kunst is soberheid en solidariteit

Zij was steeds begaan met iedereen, luisterend en begrijpend.

Zij wist wat het leven was en kon zich 'inleven'in de andere.
Zij drong nooit haar mening op en beschikte daarbij over een onmetelijke wijsheid. Zij leefde in eenvoud en soberheid enheeft alles gedeeld.

Zij leefde dagdagelijks in de natuur en had er aandacht en respect voor. Zij was hierin een echte pionier.

Zij zocht de zon op en de warme harten in het Zuiden, net als destijds haar vader deed. Het gedachtegoed van het gezin waarin zij opgroeide verderzetten werd haar levenstaak. Di theeft zij wonderlijk verwezenlijkt.

Zij deed dit met een positieve instelling en wat
ontwapenende humor. Steeds zette zij zich in eenvoud in
voor vrede. Zij kende en sprak vloeiend zeven talen: het
Nederlands, het Frans, het Engels, het Duits, het Spaans enhet Noors. Haar zevende taal was een grapje in het Antwerps.

Haar kunst is haar soberheid en verdraagzaamheid, haar zorg voor haar levenstaken, en haar eigen creativiteit.

Hoe kon het mooier zijn dat zij ons verliet naar de hemelsevelden onder een mooie…
 
'Regenboog'.

Beatrix Yoors verbleef de laatste jaren van haar leven in het Woon- en ZorgCentrum "De Regenboog", te Zwijndrecht bij Antwerpen in de Lage Landen.

Op het Vossepad te Beernem op 9 December

Middelnederlands Epos terug in de aandacht

Zondag 9 December 2007
in Beernem (België)
Themavelden: Symboliek en Kunst
en Nederlandse Letteren & Taal;
YOORS MAGAZINE over Kunst & Maatschappij

YOORS MAG in actie


Een zeer exclusieve rondleiding onder leiding van kunsthistoricus Marc Goetrnck uit Brugge. Het aantal deelnemers is zeer beperkt en U bent liefst heel geïnteresseerd aan de materie vanuit (vosse) passie of beroep.
U bezoekt het Provinciaal Domein Bulskampveld te Beernem.

Dit bezoek kadert in een nieuwe visie op het verband tussen kunstwerken van de Vlaamse Primitieven en het Middelnederlandse Epos aan de hand van kunsthistorisch onderzoek.

Afspraak in het café-restaurant vanaf 9.30 uur met kennismaking aan de koffietafel. Daarna wandeling door het Domein in het bosrijke Beernem o.l.v. een lokale ervaren gids. 12.30 maaltijd naar keuze. Na de maaltijd (of pick-nick) geleid bezoek aan o.a. de deelgemeente Sint-Joris-ten-Distel met de kerk, enkele kastelen alsook het domein 'De Waelsschen' waar Amant Witteweyts tot in 1446 verbleef (zie hierover het "release" artikel in
Yoors Magazine Vol VIII nr 2-3, 2007). Elke deelnemer ontvangt een gratis brochure: Beernem en Reynaert de Vos.

Inschrijven via GSM 0486 88 6638 of via e-mail: yoorsfoundation@skynet.be voor meer informatie en afspraken
Deelname in organisatie & administratie: 10 € (niet leden 15 €)

ArtiestenMis Antwerpen 13 mei 2007

Eugeen en Jan Yoors terug in de kijker

De artiestenmis met als thema Eugeen en Jan Yoors verliep uiterst succesvol. Er waren een 800 aanwezigen. Uitgelezen gedichten werden voorgedragen door Martine Boenders, waaronder gedichten van August Vanistendael, Felix Timmermans, Scheltema, en Guido Gezelle.  De artiestenmis komt juist 30 jaar na het overlijden te New York van Jan Yoors, wereldbefaamd wandtapijtkunstenaar en zigeunerkenner. Het werd dan ook opgeluisterd door een opmerkelijk optreden van het Zigeunerensemble Gregor Kartaï. Aan het einde van de ceremonie kwamen enkele honderde mensen naar voren en gaven meermaals een daverend applaus. De artiestenmis werd bijgewoond door Beatrix Yoors, dochter van Eugeen en zus van Jan Yoors.

Binnenkort verschijnen enkele foto's op deze website. Hou het in de gaten !

Het eerste yoors foundation colloquium

Een succes dat navolging verdient...

Het eerste Yoors Foundation Colloquium is een historisch feit. Het bracht de meeste belangrijke partners samen die begaan zijn met het patrimonium en gedachtengoed van het gezin Yoors-Peeters. Daarnaast waren er heel wat particuliere personen aanwezig die deel uitmaken van het nieuwe Yoors Netwerk voor Kunst en Maatschappij.
Het Colloquium werd gehouden in de prachtige conferentiezaal van het Hof van Liere, dat deel uitmaakt  van de vroegere UFSIA-universteitsgebouwen  (nu Universiteit Antwerpen).  Mede-organisator was Prof. Dr. Tom Mertens van het Ruusbroecgenootschap, vakgroep aan de Universiteit Antwerpen.

een huwelijk tussen mystiek en humanisme ?

In de voormiddag was het programma gericht op het Ruusbroecglasraam, dat dit jaar haar 50ste verjaardag viert, alsook op de Pelgrimbeweging van de jaren 30 en de banden van Eugeen Yoors met Léonce Reypens s.j. en het Ruusbroecgenootschap. In een volgend nummer van de Yoors Flash komen wij daar zeker op terug.
Ook de biografieën van Eugeen Yoors en Magda Peeters kwamen uitvoerig aan bod en werden verrijkt met een aantal nieuwe accenten en illustraties.

glaskunst  en hommage aan  Armand Calders

In de namiddag was er een sessie speciaal gericht op Glaskunst in de Lage Landen met een overzicht van glaskunst in Nederland tijdens het interbellum.  Daarnaast was er  een bijzondere hommage aan de bekende Antwerpse glazenier Armand Calders, die dit jaar overleed (zie vorige Nieuwsbrief). Armand Calders was een zeer warm en actief lid van de werkgroep Yoors die mede aan de basis lag van dit eerste Yoors Foundation Colloquium. Echtgenote Lieve Verbeelen nam persoonlijk deel aan het symposium en aan de Hommage.

een zicht op het pacifisme

Een laatste sessie handelde over oorlog en vrede, met een bijdrage over het project Ieper in het In Flanders Fields Museum en een zeer gesmaakte bijdrage van Etienne Van Neygen over Magda Peeters.  Hij analyseerde tevens met een kritische blik de vredesbeweging van toen tot nu.

Later komen wij zeker nog terug op de inhoud van het eerste Colloquium. Het geheel werd afgesloten met een  verzorgde receptie, aangeboden door de Yoors Foundation. Mieke Meulenbergs, Martine Boenders en Ingrid De Ruytte zorgden voor een aangename ontvangst van de deelnemers en voor de informatiestand waar verschillende publicaties te koop werden aangeboden.

Verschillende kranten vermeldden in hun uitgaven het colloquium en de viering van de 30ste verjaardag sinds het overlijden van Eugeen Yoors.   We hopen in 2006 een publicatie te kunnen uitgeven met betrekking tot dit Colloquium en trachten daartoe de nodige fondsen te vinden.
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1