Een meerwaarde voor u!

het netwerk vleugels geven

Wanneer u abonnee en lid wordt van het YOORS NETWORK, verkrijgt U een aanzienlijke  meerwaarde door diensten en mogelijkheden binnen het netwerk. En U steunt ook de initiatieven op de 5 themavelden van kunst & maatschappij (zie elders)

Bovendien: uw vriendenkring wordt uitgebreid en u komt in contact met interessante mensen die uw leven rijker maken. Van 2008 zijn de leden ook meer en meer uit de Noordelijke Nederlanden en zullen er initiatieven genomen worden voor meer eenheid en uitwisselingen binnen de Lage Landen.


Bent U individueel en louter
alleen persoonlijk geïnteresseerd:

dan betaalt u 30 € per jaar voor uw deelname en bijdrage aan de oragnisatie van de Lage Landen (YOORS MAG NETWERK) .


Behoort U tot een instelling, biblotheek,
vereniging of organisatie:

dan bedraagt de jaarlijkse bijdrage 70 €, dat u kan recupereren bij uw instelling. Wel bent U en anderen (max 3) dan persoonlijk lid van het Yoors Internationaal Netwerk mede namens de instelling. Uw instelling mag echter graag meer bijdragen om onze werking mogelijk te maken (indien zij dat zou wensen, wat niet evident is) Vraag daarover eens na ?


Steunende Leden/Abonnees
geven het Yoors Mag Netwerk Vleugels:

De kwaliteit van de diensten van de Yoors Foundation is fel verbeterd,
maar koken kost geld.
Wij zouden het dan ook zeer goed vinden indien u overweegt wat meer te geven en
steun te verlenen vanaf  100 € 
U kan ook interne projecten steunen

U bent dan ook "donateur".

U kan als donateur  anoniem blijven of wij kunnen uw steun ook vermelden in de eertsvolgende Yoors Flash Magazine en opnemen in de lijst van donateurs. Indien u anoniem wens te blijven, vermeld dan ook bij uw overschrijving: graag anoniem 2006.

Practisch:

Betalingen gebeuren
op rekening nr  552-2804000-69
van Yoors Foundation - Stichting Yoors
Bankaffiliatie: Dexia Bank Antwerpen-Berchem

Buiten België betaalt u via de bank met
referentie  IBAN: BE71 5522 8040 0069 BIC: GKCCBEBB
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1