Yoors e-Flash & Yoors Magazine

cultureel erfgoed, kunst en maatschappij


Schijf je in op de Yoors E-Flash
E-mail 
Naam 
 

Weldra komt er een  "electronische" Nieuwsbrief Yoors FLASH

Voortaan kan u via de website ook een bericht sturen om rechtstreeks de e-FLASH toegestuurd te krijgen. Oudere mensen die niet vertrouwd zijn met PC kunnen ook deze via de post toegestuurd krijgen, dit alleen op uitdrukkelijke aanvraag.

Na twee jaren van groei is nu het tijdschrift ontwikkelt tot het YOORS MAGAZINE. Wij laten dan ook voortaan het woordje Flash voor het tijdschrift zelve achtgerwege.

De tussendoorse Nieuwsbrief krijgt dan de naam van e-FLASH.

YOORS MAGAZINE " zal geleidelijk aan ook af en toe Engelstalige en Franstalige artikels gaan bevatten.

Door hieronder aan te klikken, kan u verschillende e-FLASH nummers downloaden: veel leesplezier.


YOORS MAGAZINE
Vol VIII 2-3
 

inhoud

 

+ Jan Yoors als Kunstenaar en Humanist

    met bijdragen van Jos Boven en Guy Magnus i

+ Van de vos Reynaerde….

exclusief Yoors Mag Release

    een andere en nieuwe analyse van het Middelnederlandse Epos,

    door Marc Goetinck, kunsthistoricus

+ Nieuws van de Foundation & het cultureel erfgoed

    berichten van het Yoors Netwerk en elders

+ Publicaties en "Uit de Archieven"

    grasduinen in nieuwigheden en opspitten

+ De Lage Landen in Twee delen gedeeld ?

    Luïs de Corte (mis)leidt u langs politieke zijwegen

 

een kijkje in het verleden van 

YOORS MAGAZINE:


2006-01De inhoud van het eerste nummer van YOORS FLASH "MAGAZINE" in 2006
luisterde naar het volgende
beeldverhaal


 + Editoriaal: naar een nieuwe Stijl

nieuws van de gedelegeerd-bestuurder

guy aloïs magnus,

+ Glaskunst in west Frankrijk

mieke meulenberghs

+ Symbolisme in de Glaskunst

armand calders+

+ Feminisme rond 1900

leen watzeels

+ Nieuws van de Foundation

    & het patrimonium

nieuw : de yoors dagtour 2006

+ Publicaties:

    jan yoors “ the heroic present”  en
75 jaar sint-lievens

+ De lage landen: klein-nederlandse Gedachte

naar het einde van de
Nederlandse Taal ?

+ Agenda

                                                voor u bijgehouden en geselecteerd

YOORS-e-FLASH-07-01.pdf 176.52 KB
Flash 2007-1
EUGEEN_EN_JAN_YOORS_FLASH.pdf 221.17 KB
Inhoud Yoors Flash

download vroegere nummers

YOORSFLASH2005-1.pdf 63.01 KB
YOORSFLASH2005-2.pdf 117.63 KB
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1