Historiek

Eugeen Yoors leefde van 1879 tot 1975 en stond bekend als vernieuwer van de glaskunst en schilder.  De Stichting Yoors werd enkele jaren na zijn overlijden opgericht in 1979 onder impuls van wijlen August Vanistendael, Minister van Staat.
Een eerste grote  historische tentoonstelling had plaats aan de Academie van Antwerpen en gaf een overzicht van het oeuvre van de kunstenaar.  In de jaren negentig werden,  wederom onder impuls van August Vanistendael, de doelstellingen van de Stichting verruimd tot het oeuvre en gedachtengoed van  het kunstenaarsgezin Yoors-Peeters. Daarmee ging ook aandacht naar het gedachtengoed van echtgenote Magda Peeters en zoon Jan Yoors, die zich in de voetsporen van zijn vader ontpopte tot een polyvalent Antwerpse kunstenaar.  Later emigreerde hij naar de Verenigde Staten, en vestigde zich in Manhattan. In de VS werd Jan Yoors bekend als de belangrijkste hedendaagse wandtapijtenwever. 
Eugeen Yoors kende een turbulente jeugd, woonde tot rond zijn 290ste in Andaloesië, kwam dan terug naar Antwerpen en verbleef gedurende enkele jaren in Parijs waar hij in contact kwam met de "Salons Idéalistes" en verschillende genootschappen (Sar Péladan). Terug in Antwerpen leerde hij Magda Peeters kennen.  Magda behoorde tot een franssprekende Antwerpse familie, maar zou zich later ontwikkelen tot Vlaamse letterkundige, vredesactiviste en feministe. Nog later werd ze zelfs verantwoordelijk voor het eerste "vrouwenpraatje" op het  NIR (Nationaal Instituut van de Radio), waar zij in prime time de Vlaamse vrouwen toesprak.

Sinds enkele jaren richt de Stichting Yoors - Yoors Foundation zich ook op andere kunstenaars vanuit het persectief kunst & maatschappij. Zij richt zich op verschillende themavelden zoals symboliek en kunst (met inbegrip van religieuze kunst); diversiteit in de glaskunst, wandtapijtkunst in de Lage Landen, vredesvraagstukken en feminisme, en de multiculturele samenleving.  De Stichting focust daarbij op de culturele diversiteit binnen de Nederlandse Taal en cultuurgemeenschap in de Lage Landen.
  • Eugeen Yoors is een kunstschilder van het symbolisme uit de 20e eeuw (1879-1975), later de vernieuwer van de glasraamkunst in West-Europa. Hij leefde en werkte in Andalusië, Vlaanderen, en Engeland.
  • Magda Peeters met Spaans - Cubaanse wortels, is Vlaamse letterkundige, feministe en internationaal vredesactiviste avant la lettre.
  • Jan Yoors zoon van Eugeen Yoors en Magda Peeters, is een tapijtwever, fotograaf, filmmaker, schrijver, en beeldhouwer die leefde in Greenwich Village, het kunstaarsdorp op Manhattan in New York. Werken van hem hangen in het Holocaust Museum te Washington, het Metropolitan Museum of Fine Arts te New York, de Sears building in Chicago en het Vlaams Parlement te Brussel. Hij is één van de grootste kenners van de Rom-Zigeuners en schreef er talrijke boeken over. Vanuit  mythische figuratieve kunst vlak na de tweede wereldoorlog evolueerde hij naar abstractie kunst, die we best kunnen samenvatten als "Written in Fire".
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1