diversiteit in glaskunst

eugeen yoorsDe Yoors Foundation zal  in de toekomst ook aandacht geven aan ander vormen van glaskunst dan glas-in-lood onder de noemer van "Diversiteit in Glaskunst". Met name zullen in associatie met glaskunstenaars binnen en buiten de Lage Landen ook moderne  vormen van Glaskunst aan bod komen. Naast decoratieve aspecten zal natuurlijk het gebouw of de bebouwde omgeving nooit ver weg zijn.

Op dit ogenblik vragen we uw aandacht  in de eerste plaats voor het meesterwerk van Eugeen Yoors: de boodschapkapel te Heverlee (Stad Leuven). Deze is vanaf 2006 in restauratie. De volgende info bezorgen wij u graag. Meer aandacht zal besteed worden aan het meesterwerk in de volgende nummers van YOORS FLASH MAGAZINE dat u kan inkijken én onvangen indien u  lid en abonnee bent van het YOORS NETWERK.

Glas - in - Lood

Restauratie Heverlee Meesterwerk Yoors

glasraam.jpg
In 1894 - 1896 werd te Leuven door architect Joris Helleputte een school en kloostergebouw in neogotische stijl opgetrokken. Het neogotische complex werd in 1930 - 1932 uitgebreid met een modernistisch gebouw van architect Flor Van Reeth dat onderdak biedt aan een ruime kapel: de Boodschapskapel. Eugeen Yoors werd belast met het ontwerp van de glasramen.

Het gebouw is een hoogtepunt in het werk van Van Reeth en Yoors, en van de Pelgrimsbeweging. Zowel het neogotische gebouw als het gebouw naar ontwerp van Flor Van Reeth zijn als monument beschermd.

De studie van de restauratieproblematiek gebeurde i.s.m. Joost Caen (Academie Antwerpen) voor de glasramen, het laboratorium Reyntjens van de KU-Leuven  voor de problemen van bepleistering en betonrot; A.M. Consult materieeltechnisch onderzoek van de afwerkingslagen; prof. Gerrit Vermeirvan de KU-Leuven voor de akoestiek van de zaal en overdekte speelplaats.

De voorbereiding en de uitvoering van de restauratiewerken staat onder de leiding van Ir. Architect Piet Stevens met medewerking van Ir. Architect Rudi Mertens (Antwerpen).

De restauratie gebeurt met toelagen van Monumenten en Landschappen, van de dienst infrastructuurwerken van het gesubsidieerd onderwijs en met eigen inbreng.

Bij de restauratie wordt een ontsluitingsproject voor het publiek voorzien met o.a. een permanente tentoonstelling over de Pelgrim-beweging. Dit project, uitgewerkt door ir. Architecten Herman Neuckermans en Mauro Poponcini , wordt ondersteund door de Koning Boudewijnstichting. Daarover later meer.
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1