Wat brengt u het yoors netwerk ?

... waarom het de moeite waard is een abonnement te nemen...

Diensten voor leden zijn als volgt::

1. YOORS MAGAZINE over Kunst & Maatschappij
via 5 Themavelden (driemaandelijks)


U ontvangt de trimestriële Publicatie YOORS MAGAZINE bij u thuis.

Daarin vindt u unieke informatie en verschillende rubrieken zoals Symboliek en Kunst, Diversiteit in de Glaskunst, de Lage Landen opnieuw te voorschijn, een Voor U speciaal geselecteerde niet klassieke "Agenda" (vanaf zomer 2008), Boekbesprekingen, Nieuwe publicaties, Kunst(enaars) voor Vrede, en ... multiculturele diversiteit in de Nederlandse Taal en Culturen..

2. TOEGANG tot exclusieve informaties

In het kader van de inventarisatie en archivering aan verschillende instellingen binnen het Yoors Netwerk krijgt u in de toekomst toegang voor eigen studie betreffende het yoors patrimonium en verwante archieven. U krijgt dan ook gemakkelijker toegang tot informatie van leden en partners in het Netwerk.  Door lid te worden en een fianciële steun te berlenen NU ondersteunt u ook deze toegang en ontsluiting. Deze toegang tot informatie wordt geleidelijk aan uitgebreid. Zij zal een aanvang nemen in de loop van 2008. Aarzel dus niet om nu een (bescheiden) bijdrage te storten aan de Stichting Yoors.

3. REDUCTIE op YOORS WANDELINGEN en literaire EVENTS

Elk jaar vinden een tweetal Yoors wandelingen plaats. Leden van het netwerk krijgen een reductie op deze fel begeerde wandelingen. Van 2006 af waren deze wandelingen niet alleen meer over het patrimonium en gedachtengegoed van de famile Yoors maar komen ook andere kunstenaars en stromingen aan bod, zowel maatschappelijk als artristiek.. De wandelingen worden aangekondigd op de website en via de electronische FLASH NewsLetter (e-Flash) en het driemùaandelijkse "YOORS MAGAZINE"

4. REDUCTIE op de YOORS DAGTRIPS

Vanaf dit jaar biedt de Yoors Foundation ook dagtrips aan naar interessante dagbestemmingen. In 2006 waren er twee dagtrips naar Insel Hombroich in West-Duitsland, waar een boeiend museum "in de natuur" bestaat; en naar het Nederlands Museum voor Vlakglas en emaille-kunst in Ravenstein bij Nijmegen. De wandeling-dagtruip naar Oudenaarde, bakermat van de wandtapijtkunst in de lage landen, is, wegens het overlijden van Beatrix Yoors, uitgesteld naar een latere datum.

Informatie en suggesties kan u bekomen en/of overmaken bij de Yoors Foundation via het nummer 0486 88 6638 (voor België eerst landcode 32).

5. REDUCTIE op de oude en nieuwe publicaties

Een beperkt aantal publicaties uit het verleden zijn nog beschikbaar. Leden van het Netwerk krijgen hierop een reductie. De exemplaren zijn wel meer en meer gegeerd als collectioners' item en we raden u aan de lijst te raadplegen van zodra deze op internet en in de Yoors Flash Magazine ter beschikking komen.

6. U maakt voortaan deel uit van het bijzondere
Internationale "YOORS NETWERK"

U vervoegt eigenlijk een netwerk van mensen van verschillende leeftijden die bewust naar kunst kijken en open staan voor de verbanden met  vernieuwing, traditie, zelfgevoel , samenleving en maatschappij. Dat Netwerk heeft een Europese en internationale dimensie en bouwt mede aan een nieuwe andere wereld. Creativiteit,  samenspraak en  leerzaamheid. via leuke activiteiten en boeiende confrontaties zijn daarbij de toekomstige uitdagingen. Dit draagt bij tot de Vlaamse en Lage landen diversiteit en identiteit in een internationale context.
Wil u daartoe bijdragen ? Aarzel dan nu niet om dit initiatief onmiddellijk financiëel te ondersteunen via een bijdrage van uw keuze.
© Stichting Yoors/Yoors Foundation - Postbus 97 - B-2600 Antwerpen Berchem 1